KIBOW Leaders | General Incorporated Foundation KIBOW

  1. KIBOW HOME
  2. KIBOW Leaders

KIBOW Leaders

Kita Sanriku
Yukinori Shitautsubo
Shinya Sotowa
Morioka
Minoru Nagase
Tono
Yuki Sasaki
Minami Sanriku
Katsuyoshi Kuriya
Ishinomaki
Yuki Tsuda
Onagawa
Yosuke Komatsu
Shiogama
Katsuyoshi Obi
Yamamoto
Hiroki Iwasa
Fukushima
Yoshihiro Soma
Yuichi Arai
Iwaki
Kenji Suzuki
Mito
Atsushi Kawasaki
Kumamoto
Akinori Kiyosaki